બંધ કરો

જીલ્લા પોલીસઅધીક્ષક કચેરી

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લા પોલીસઅધીક્ષક કચેરી
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
નો ઇમેઝ શ્રી નિતેશ પાંડે (આઈપીએસ) પોલીસ અધિક્ષકશ્રી sp-jam-dbdwarka[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02833-233223 02833-232112 એસ.પી. કચેરી, લાલપુર બાયપાસ રોડ, ધરમપુર, ખંભાળિયા, ગુજરાત - 361305