બંધ કરો

જીલ્લા પંચાયત કચેરી

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લા પંચાયત કચેરી
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
નો ઇમેઝ શ્રી એસ ડી ધાનાણી (આઈએએસ) જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ddo-dev[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02833-235947 જીલ્લા પંચાયત ભવન, લાલપુર-ધરમપુર રોડ, ખંભાળીયા